3. Řádná valná hromada HFU se uskuteční ve středu 26. 6. 2019

AKTUALIZOVÁNO Výkonný výbor HFU svolává letošní řádnou valnou hromadu na středu 26. 6. 2019. Tato se uskuteční od 18:00 na botelu Albatros v Praze. Všichni členové HFU jsou srdečně zváni (pokyny pro registraci na valnou hromadu na konci textu).

Výkonný výbor Hráčské fotbalové unie  se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6 v souladu s čl. 16 odst. 1 stanov HFU, svolává řádnou valnou hromadu. V pořadí již 3. valná hromada Hráčské fotbalové unie se uskuteční dne 26. 6. 2019 od 18:00 hodin na botelu Albatros, náb. L. Svobody, Praha 1, 110 00.

Výkonný výbor HFU navrhuje pro 3. řádnou valnou hromadu HFU následující program:
1. Zahájení valné hromady HFU
2. Volba předsedajícího valné hromady HFU
3. Návrh programu valné hromady HFU
4. Volba pracovních komisí valné hromady HFU
5. Zpráva o činnosti výkonného výboru HFU
6. Zpráva o hospodaření HFU
7. Zpráva kontrolní a revizní komise HFU
8. Volba člena výkonného výboru
9. Podmínky členství
10. Plán činnosti HFU na období 2019/20
11. Usnesení
12. Různé

Ke každému bodu bude možná diskuse, náměty a připomínky členů.

Na valnou hromadu je zván, a volební právo má každý právoplatný člen HFU, který se oficiálně registruje na valnou hromadu nejpozději 21 dní před jejím začátkem (tj. do středy 5. 6. 2019) a to dle platných stanov dopisem, který bude opatřen jeho vlastnoručním podpisem, bude obsahovat jeho identifikační číslo, jakož i rodné číslo a bude doručen do sídla Unie. Dopis bude považován za včas doručený i tehdy, pokud:

a) bude jeho podepsaný text ve formátu dokumentu PDF doručen elektronickou poštou na adresu info@hfu.cz, a to z té adresy člena Unie, kterou ve vztahu k němu Unie vede ve své centrální evidenci členství;

b) jeho originál bude členem Unie předložen při registraci na Valnou hromadu.

Valné hromady se mohou účastnit bez práva hlasovat i hosté, pokud jsou Výkonným výborem přizváni, a jsou oprávněni se na Valné hromadě vyjadřovat k záležitostem, k jejichž projednání byli přizváni.

 

Zpět na zprávy