Oznámení. Valná hromada HFU se koná 24.června

Výkonný výbor Hráčské fotbalové unie (dále „HFU“) se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, IČO: 057 23 141, v souladu s čl. 16 odst. 1 Stanov HFU, svolává řádnou Valnou hromadu HFU.


2.Valná hromada Hráčské fotbalové unie se uskuteční dne 24. 6. 2018 od 18:30 hodin v hotelu Courtyard by Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3.

Výkonný výbor HFU navrhuje pro 2. řádnou Valnou hromadu HFU následující program:
1. Zahájení Valné hromady HFU
2. Volba předsedajícího Valné hromady HFU
3. Návrh jednacího řádu Valné hromady HFU
4. Návrh programu Valné hromady HFU
5. Volba pracovních komisí Valné hromady HFU
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva o činnosti Výkonného výboru HFU
8. Zpráva o hospodaření HFU
9. Zpráva Kontrolní a revizní komise HFU
10. Podmínky členství od 1.1.2019
11. Plán činnosti HFU na období 2018/19
12. Usnesení
13. Různé

Ke každému bodu bude možná diskuse, náměty a připomínky členů.
Výkonný výbor HFU

 

 

 

Zpět na zprávy