O Hráčské fotbalové unii

HFU sdružuje aktivní i bývalé profesionální hráče, amatérské hráče, další fyzické osoby podporující fotbal i ty, kteří se snaží stát profesionály.

Základní zásady Unie jsou fair play, nezávislost na ideologických názorech a vlivech lobbistů, nepřípustnost diskriminace a odmítání rasové nebo národnostní nenávisti.

Obhajujeme zájmy hráčů. Záleží nám na zkvalitnění vztahů ve sportovním prostředí. Plníme sliby a držíme slovo!

 

Co Unie nabízí

  • Právní zastoupení zdarma
  • Zajištění zdravotní péče
  • Vzdělávání hráčů
  • Zrušení arbitrážní komise
  • Kontakty se sponzory a partnery
  • Pracovní příležitosti pro hráče po skončení kariéry
  • Podpora fair play a boj proti diskriminaci
  • Motivace hráčů ke spoření