1. řádná Valná hromada HFU

Výkonný výbor Hráčské fotbalové unie (dále „HFU“) se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6, IČO: 057 23 141, tímto v souladu s čl. 16 odst. 1 Stanov HFU, svolává 1. řádnou Valnou hromadu HFU.

 


1.Valná hromada Hráčské fotbalové unie se uskuteční dne 25. 6. 2017 od 18:00 hodin ve vile Il Giardino, Bezová 6, Praha 4 – Braník.

Výkonný výbor HFU navrhuje pro 1. řádnou Valnou hromadu HFU následující program:

1. Zahájení Valné hromady HFU
2. Volba předsedajícího Valné hromady HFU
3. Návrh jednacího řádu Valné hromady HFU
4. Návrh programu Valné hromady HFU
5. Volba pracovních komisí Valné hromady HFU
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva o činnosti Výkonného výboru HFU
8. Zpráva o hospodaření HFU
9. Schválení Stanov HFU
10. Schválení volebního řádu
11. Volba předsedy Výkonného výboru
12. Volba dalších 4 členů Výkonného výboru
13. Volba členů Revizní a kontrolní komise
14. Usnesení
15. Různé

Ke každému bodu bude možná diskuse, náměty a připomínky členů.
Tomáš Pešír, předseda HFU

Zpět na zprávy